Roslagsleden徒步路线

Roslagsleden徒步路线

Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

Roslagsleden 徒步路线

瑞典也有许多低地徒步路线。譬如,Roslagsleden 徒步路线是以斯德哥尔摩郊外为起点,一路向北到Norrtälje,全程长130公里。沿途有维京遗址,中世纪教堂、深林、湖泊和沙滩。抵达

查询路线

方位
  • 纬度59.768600
  • 经度18.664924


Roslagsleden 徒步路线